มัดรวม 7 จุดเช็กอินยอดฮิตเมือง ‘ลพบุรี’ ที่ใคร ๆ ก็ตีรถกลับมาเที่ยวซ้ำ!

ลพบุรี Lopburi 2021

มัดรวม 7 จุดเช็กอินยอดฮิตเมือง ‘ลพบุรี’ ที่ใคร ๆ ก็ตีรถกลับมาเที่ยวซ้ำ!                ลพบุรี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางการทหารท …

Read more